W bieżącym miesiącu na obszarze Śródmieścia rozpoczęły się prace badawcze mające na celu poszukiwanie oraz inwentaryzację hrubieszowskich podziemi.

Prace prowadzone są przez naukowców Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze z Krakowa. Badania prowadzone będą do połowy września br.

Badania na terenie Śródmieścia odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i są finansowane z dotacji, którą Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Naukowcy dokonali już wstępnych oględzin podziemnych korytarzy. Obecnie prowadzone są prace na deptaku, ul. Placu Wolności i w korytarzach pod „Kozackim Rogiem”.