W dniu 6 października 2016 r. w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. rewitalizacji w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

Podczas spotkania omówiono zakres zrealizowanych działań projektowych dotyczących rewitalizacji, poruszono sprawy bieżące oraz ustalono dalsze etapy działania, w tym przygotowanie szkoleń dla pracowników urzędu, organizację konferencji oraz konsultacji z mieszkańcami.