Formularz zadań rewitalizacyjnych, które mogą zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023

Zapraszamy do pobranie formularza. uzupełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub mailowo.

Link do formularza