W dniach 18 i 19 grudnia 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja oraz warsztaty promujące realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta"

Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektowe i programowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz pomysły na gospodarcze ożywienie obszaru. W ramach promocji projektu przez dwa dni odbyły się wykłady i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom rewitalizacyjnym oraz warsztaty skierowane do mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Pierwszy dzień konferencji przebiegł pod znakiem wystąpień ekspertów. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, a następnie Wojciech Czernysz specjalista ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, który wygłosił referat  nt.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa – tezy dokumentu i oczekiwania władz miasta wobec procesu. W dalszej części konferencji prezentację nt. „Czy rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa będzie szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze miasta?” przedstawił Sekretarz Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Po wypowiedziach pracowników Urzędu Miasta w Hrubieszowie swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci Instytutu Rozwoju Miast odnoszące się do tematyki:

1)   „Komplementarność w programach i opracowanie projektów do programu” - Katarzyna Spadło - Specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej w Zakładzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju Miast,

2)   Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”  dr Aleksandra Jadach – Sepioło – Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast – „Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”.

3)   Pani Hanna Gill –Piątek przedstawiła temat Społeczne aspekty rewitalizacji w mieście i ich waga dla powodzenia działań rewitalizacyjnych. Wykorzystanie projektów z zakresu ekonomii społecznej w rewitalizacji poprzedzony filmem Izy Rutkowskiej pt. Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców.

4)   Grzegorz Lechman - Ekspert ds. problematyki rewitalizacji w zespole ekspertów - Od pomysłu do zakończenia Projektu rewitalizacyjnego. Istota poszukiwania, wdrażania, uzupełniania i użytkowania projektów rewitalizacyjnych

5)   Tomasz Drozdowski - Kierownik zespołu ekspertów, ekspert ds. metodyki badań z zakresu analizy ilościowej,Prezes European Foresight Institute: Ekonomiczno –gospodarcze aspekty rewitalizacji w Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa i ich wpływ na powodzenie działań rewitalizacyjnych. Wprowadzenie do problematyki warsztatów.

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji była dyskusja panelowa na temat potrzeb mieszkańców i ich oczekiwań w kontekście trwającego programu rewitalizacji Śródmieścia. Szczególnie cenne były wypowiedzi uczestników konferencji, w tym młodzieży hrubieszowskich szkół. 

Drugi dzień konferencji był kontynuacją warsztatów organizowanych w I kwartale 2017 r. dotyczących szeroko pojętego zagadnienia rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa, poszukiwania projektów gospodarczych i aktywizacji społecznej. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta Hrubieszowa, uczniowie hrubieszowskich szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej i przedstawiciele władz miasta.