Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszą koncepcję funkcjonalno – przestrzenną na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn.:

HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.

Konkurs realizowany w ramach projektu pn.: ,, Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Koncepcje przedstawiają kreatywną nową wizją terenu: Plac Wolności, ul. Rynek (plac), ul. Rynek ,,Sutki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych z pośród 13 zakwalifikowanych prac, koncepcji zagospodarowania terenu pod względem funkcjonalno- użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia z udziałem partycypacji mieszkańców. Najlepsze koncepcje będą stanowiły podstawę do stworzenia projektu budowlanego i pozyskania środków finansowania z zewnętrznych źródeł.

Prace są początkiem dobrych zmian jakie mają nastąpić  w naszym mieście. Przyjdź i zagłosuj. Bądź częścią nadchodzących zmian

Na koncepcje głosować można w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie karty do głosowania dostępnej na miejscu wystawy i wrzucając jej do urny. Wystawa prac znajduje się w holu głównym i w sali  Got-Art w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-Maja 7.  Głosować można do 16.09.2018 r.

Niezmiennie interesuje nas Państwa opinia.