Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie poświęcone wypracowaniu modelu odnowy hrubieszowskich Sutek, organizowane w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów z udziałem ekspertów Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, którzy omówią zagadnienia dot. stanów prawnych nieruchomości.

Miejsce i termin spotkania:

- Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 7 sala GotArt

- 21 września 2018 r. (piątek). 

Spotkanie trwać będzie w godz. od 10.00 do 11.00.

Podczas spotkania będzie również możliwość oddania głosu na najlepszą pracę 
w konkursie architektoniczno – urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania terenu Sutek.

 

                                                                                                              ZAPRASZAMY

Bez nazwy 1111

Bez nazwy 2222