informacja

Pierwsze Miejsce

Drugie Miejsce 

Trzecie Miejsce

Informacja i protokoły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej