W 2015 r. Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację drugiej edycji projektu DiverCITY. W jego realizację podob­nie jak poprzednio zaangażowane zostały Polska, Nor­wegia i Islandia. Partnerem ze strony skandynawskiej był Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz przedstawiciele miast: Fredrikstad, Rejkiawik, Vestur­byggd.

Tematyka projektu DiverCITY2 skupiła się na miejskiej re­witalizacji i dwóch tematach przewodnich tj. angażowaniu podmiotów prywatnych (w tym mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) w finansowanie działań rewitalizacyjnych oraz włączaniu lokalnych społeczności i sektora prywatnego w poprawę jakości środowiska miej­skiego na terenach rewitalizowanych. Projekt obejmował dwa dwudniowe spotkania warsztatowe, przygotowanie publikacji konferencyjnej oraz konferencję prezentującą ustalenia warsztatów. Uczestnicy projektu zostali podzie­leni na dwie tematyczne grupy warsztatowe, a w każdej grupie znalazło się po dwóch ekspertów z miast partner­skich projektu: Łodzi i Wrocławia oraz przedstawiciele Norwegii i Islandii.

Innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów łączące elementy inicjatywy lokalnej i wsparcia remontów mieszkań komunalnych przy zaangażowaniu mieszkańców zostało docenione przez realizatorów projektu.

O szczegółach możemy przeczytać w publikacji "Metody angażowania podmiotów prywatnych" w rozdziale „Partycypacja w procesach decyzyjnych – poziomy partycypacji” na str. 58 pod tematem „Remonty na wniosek najemcy w zasobach komunalnych w Gminie Miejskiej Hrubieszów”.

Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu DiverCITY2 finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014