Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkich mieszkańców w najbliższy poniedziałek (3 kwietnia 2017 r.) w godzinach od 8.30 do 16.30 na deptak miejski do namiotu Miasta Hrubieszów w celu podzielenia się pomysłami* przedsięwzięć / projektów, w formie obywatelskiej inicjatywy, która powinna znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017 – 2023.

- Przy opracowaniu programu rewitalizacji ważnym etapem było wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Przeanalizowano wskaźniki i na ich podstawie wyznaczono obszar rewitalizacji - zdradza sekretarz Hrubieszowa, Paweł Wojciechowski. - To obszar Śródmieścia. Naszym celem jest zniwelowanie wskaźników negatywnych. Chcemy zmniejszyć liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, poprawić aktywność gospodarczą i czynne uczestnictwo w kulturze, zwiększyć powierzchnię przestrzeni publicznej poddanej rewitalizacji i poprawić stan techniczny budynków komunalnych.

O rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa na antenie Radia Lublin rozmawiali m.in: Sekretarz Miasta Paweł Wojciechowski, Koordynator Projektu Rewitalizacji Wojciech Czernysz, Koordynator  Grupy Młodzieży „pOBUDZENI” działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Przewodnicząca Hrubieszowskiej Rady Seniorów Zuzanna Korycka. 

 

Link do wywiadu: 

Hrubieszów chce zyskać nowe oblicze. Miasto czeka rewitalizacja

Źródło: radio.lublin.pl

13-14 marca br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2016-2023.

W dniach 18 i 19 grudnia 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja oraz warsztaty promujące realizację projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta"

Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektowe i programowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz pomysły na gospodarcze ożywienie obszaru. W ramach promocji projektu przez dwa dni odbyły się wykłady i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom rewitalizacyjnym oraz warsztaty skierowane do mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Pierwszy dzień konferencji przebiegł pod znakiem wystąpień ekspertów. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, a następnie Wojciech Czernysz specjalista ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, który wygłosił referat  nt.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa – tezy dokumentu i oczekiwania władz miasta wobec procesu. W dalszej części konferencji prezentację nt. „Czy rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa będzie szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze miasta?” przedstawił Sekretarz Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Po wypowiedziach pracowników Urzędu Miasta w Hrubieszowie swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci Instytutu Rozwoju Miast odnoszące się do tematyki:

1)   „Komplementarność w programach i opracowanie projektów do programu” - Katarzyna Spadło - Specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej w Zakładzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju Miast,

2)   Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”  dr Aleksandra Jadach – Sepioło – Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast – „Warunki powodzenia rewitalizacji w sferze gospodarczej”.

3)   Pani Hanna Gill –Piątek przedstawiła temat Społeczne aspekty rewitalizacji w mieście i ich waga dla powodzenia działań rewitalizacyjnych. Wykorzystanie projektów z zakresu ekonomii społecznej w rewitalizacji poprzedzony filmem Izy Rutkowskiej pt. Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców.

4)   Grzegorz Lechman - Ekspert ds. problematyki rewitalizacji w zespole ekspertów - Od pomysłu do zakończenia Projektu rewitalizacyjnego. Istota poszukiwania, wdrażania, uzupełniania i użytkowania projektów rewitalizacyjnych

5)   Tomasz Drozdowski - Kierownik zespołu ekspertów, ekspert ds. metodyki badań z zakresu analizy ilościowej,Prezes European Foresight Institute: Ekonomiczno –gospodarcze aspekty rewitalizacji w Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa i ich wpływ na powodzenie działań rewitalizacyjnych. Wprowadzenie do problematyki warsztatów.

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji była dyskusja panelowa na temat potrzeb mieszkańców i ich oczekiwań w kontekście trwającego programu rewitalizacji Śródmieścia. Szczególnie cenne były wypowiedzi uczestników konferencji, w tym młodzieży hrubieszowskich szkół. 

Drugi dzień konferencji był kontynuacją warsztatów organizowanych w I kwartale 2017 r. dotyczących szeroko pojętego zagadnienia rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa, poszukiwania projektów gospodarczych i aktywizacji społecznej. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta Hrubieszowa, uczniowie hrubieszowskich szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej i przedstawiciele władz miasta.

 

Burmistrz  Miasta  Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023 i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie od dnia 17.10.2017 r. do dnia 24.10.2017

Uwagi i opinie będzie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag.

Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Miasta  w Hrubieszowie:

  1. listownie na adres Urząd Miasta w Hrubieszowie, mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1, 22-500 Hrubieszów
  2. osobiście w sekretariacie (pok. 1)
  3. lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbieranie uwag odbywać się będzie również w  punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Hrubieszowie) w godzinach 10.00 – 14.00.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej będzie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów www.miasto.hrubieszow.pl pod hasłem Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hrubieszów na lata 2017 – 2023.

16473138 10211059436815558 551739850000106291 n

 

Pracownicy Urzędu Miasta w Hrubieszowie z zespołu ds. rewitalizacji uczestniczą w cyklu spotkań z zakresu mieszkalnictwa, organizowanych w Ministerstwie Rozwoju. 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję promującą realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014 - 2020 (POPT). Podczas konferencji odbędzie się m.in. prezentacja założeń projektowych i programowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz projektów gospodarczych i pomysłów na gospodarcze ożywienie obszaru.

W konferencji planowany jest szeroki udział przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej a także instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły służenia polskiemu społeczeństwu poprzez wspieranie władz państwowych oraz samorządowych (szczebla regionalnego i lokalnego) w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.
Głównym tematem konferencji będzie omówienie zakresu promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa oraz prezentacja założeń projektów gospodarczych i pomysłów na gospodarcze ożywienie obszaru. 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 grudnia br. (poniedziałek / wtorek) w Hrubieszowskim Domu Kultury, sala widowiskowa, przy ul. 3-go Maja 7 w Hrubieszowie.

Drugi dzień dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji Miasta Hrubieszowa.

W załączeniu przekazuję agendę konferencji.

Formularz zgłoszeniowy na ww. konferencję znajduje się pod linkiem: http://tiny.pl/gl2th

Organizatorzy zwracają się do wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji  o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 15 grudnia br. do godz. 12.00

Bardzo serdecznie namawiamy Państwa do udziału w konferencji.

plakat konferencja 071217m800

Do pobrania:

Program konferencji 18-19 grudnia

Formularz zadań rewitalizacyjnych, które mogą zostać ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023

9 listopada 2016 r. w Hrubieszowskim Dom Kultury odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju ''Modelowa Rewitalizacja Miast”.