W dniu 4.11.2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników  Urzędu Miasta w Hrubieszowie. Temat szkolenia: Diagnoza i obszar rewitalizacji. Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji

Trenerzy: Katarzyna Spadło i Tadeusz Kaźmierak

Materiały szkoleniowe