Broszura informacyjna o projekcie pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Techniczna 2014-2020.

broszura informacyjna

Galeria on-line prac konkursowych na najlepszą koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej pn.: HRUBIESZOWSKIE ,,SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”.

W związku z trwającym konkursem architektoniczno – urbanistycznym oraz wystawą prac konkursowych przedstawiamy galerię plansze w formie on-line, w celu ułatwienia Państwu podjęcia decyzji w wyborze najlepszej pracy.

Informujemy również, że nie ma możliwości oddawania głosów internetowo. Naszym zamiarem jest zebranie głosów i opinii wyłącznie mieszkańców miasta i okolic dla których ta przestrzeń ma być zmieniona.

Zapraszamy do głosowania w formie papierowej w holu Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie (ul. 3-go Maja 7).

Prace konkursowe: 

173103

191188

025336

020792

182118

0707421

132134

140711

080818

000089

649551

110217

450789

logotypy 0

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014 - 2020 (POPT).


Głównym tematem konferencji będzie podsumowanie projektu oraz działań z nim związanych.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 grudnia br. (czwartek / piątek) w Hotelu & Restauracji Gniecki ul. Kolejowa 29 w Hrubieszowie

 

 

 

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszą koncepcję funkcjonalno – przestrzenną na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn.:

HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.

Konkurs realizowany w ramach projektu pn.: ,, Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Koncepcje przedstawiają kreatywną nową wizją terenu: Plac Wolności, ul. Rynek (plac), ul. Rynek ,,Sutki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych z pośród 13 zakwalifikowanych prac, koncepcji zagospodarowania terenu pod względem funkcjonalno- użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia z udziałem partycypacji mieszkańców. Najlepsze koncepcje będą stanowiły podstawę do stworzenia projektu budowlanego i pozyskania środków finansowania z zewnętrznych źródeł.

Prace są początkiem dobrych zmian jakie mają nastąpić  w naszym mieście. Przyjdź i zagłosuj. Bądź częścią nadchodzących zmian

Na koncepcje głosować można w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie karty do głosowania dostępnej na miejscu wystawy i wrzucając jej do urny. Wystawa prac znajduje się w holu głównym i w sali  Got-Art w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-Maja 7.  Głosować można do 16.09.2018 r.

Niezmiennie interesuje nas Państwa opinia.

 

W związku z realizowanym zadaniem pn. „Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek” w ramach projektu ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno – gospodarcze miasta ‘’ informujemy Państwa o planowanym terminie wykonania ekspertyz.

Ekspertyzy: konstrukcyjna i mykologiczna będą wykonywane w dniach od

8 – 10 października 2019 roku przez firmę Studium sp.z o.o. sp.k. z Warszawy.

Prosimy o udostępnienie lokali we wskazanych powyżej dniach.

 foto rewitalizacja

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 685/2018 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 
6 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania Hrubieszowskie ,,Sutki” i ich sąsiednie otoczenie jako nowa uporządkowana przestrzeń publiczna” przedłużono terminy:

- umieszczenia prac w otwartej wystawie koncepcji i zbieranie głosów w ankiecie konkursowej 
 do dnia  23.09.2018 r. 

- II obrad komisji konkursowej do dnia 27.09.2018 r.

- Ogłoszenia wyników konkursu do dnia 28.09.2018 r.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie karty 
do głosowania dostępnej na miejscu wystawy i wrzucając jej do urny.

Wystawa prac znajduje się w holu głównym i w sali  Got-Art w Hrubieszowskim Domu Kultury przy 
ul. 3-Maja 7. 

Głosować na prace można do 23.09.2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy

Link do galerii on-line http://www.miasto.hrubieszow.pl/content/galeria-line-prac-konkursowych

Link do zarządzenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//z_685.pdf

logotypy 0

W dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) odbyło się spotkanie poświęcone przybliżeniu zainteresowanym zakresu działań wynikającym z realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminacje zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” przez Gminę Miejską Hrubieszów w zakresie zmian architektonicznych w obrębie centrum miasta, zmierzających do ożywienia gospodarczego  hrubieszowskich Sutek i Rynku.

Burmistrz Miasta Tomasz Zając przedstawił obecnym założenia realizacji zadania pn. „Modelowe rozwiązanie problemów hrubieszowskich Sutek” w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.

Celem prowadzonych działań w obrębie Sutek będzie podniesienie standardu technicznego obiektów, wyposażenie ich w brakujące media, ujednolicenie elewacji oraz szyldów reklamowych. Stworzenie przestrzeni publicznej, w której mogłaby rozwinąć się funkcja społeczna i gastronomiczna. Celem długookresowym jest wzrost atrakcyjności dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Uczestniczący w spotkaniu ekspert z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pani Katarzyna Spadło omówiła szczegółowo zakres i kolejność działań do realizacji tego zadania tj.:

  1. Przeprowadzenie analizy prawnej nieruchomości i wskazanie partnerów oraz formy prowadzenia wspólnej inwestycji podmiotu publicznego – gminy oraz właścicieli prywatnych nieruchomości.
  2. Przygotowanie  projektów umów, porozumień, uchwał, zarządzeń niezbędnych do zawarcia partnerstwa.
  3. Wykonanie inwentaryzacji technicznej, ekspertyzy określającej stan techniczny zabudowy.
  4. Koncepcja zagospodarowania, która wskaże kierunki możliwych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych dla obszaru Rynku w Hrubieszowie. Koncepcja będzie w ramach konkursu.
  5. Projekt techniczny z kosztorysem  określi koszt inwestycji.
  6. Zgromadzenie środków finansowych i realizacja.

Gmina miejska Hrubieszów posiada zabezpieczone środki w ramach dotacji z konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, w tym analizy prawnej, inwentaryzacji, ekspertyz technicznych, koncepcji.

Ważna jest jednomyślność wśród właścicieli nieruchomości, tj.: Sutek i obszar Rynku, których jest ok. 126. Bez porozumienia i współpracy nie będzie możliwa realizacja procesu inwestycyjnego.

Przedsiębiorcy oczekują takiej formuły spotkań w zakresie realizacji tego zadania.182a0193 001182a0199 001182a0202 001182a0205 001182a0223 001182a0226 001

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje film w ramach kampanii promującej wypracowane modele działań wszystkich 20 pilotażowych miast biorących udział w projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast. 1 sierpnia ekipa filmowa gościła w Hrubieszowie.

Uczestnicy produkcji opowiedzieli o etapach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast w Hrubieszowie, konsultacjach społecznych z mieszkańcami, efektach projektów prowadzonych w ramach rewitalizacji oraz planach na najbliższe lata.

Film ukaże się pod koniec br. na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów i stronie internetowej rewitalizacji Hrubieszowa.

 

 

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie poświęcone wypracowaniu modelu odnowy hrubieszowskich Sutek, organizowane w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów z udziałem ekspertów Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, którzy omówią zagadnienia dot. stanów prawnych nieruchomości.

Miejsce i termin spotkania:

- Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 7 sala GotArt

- 21 września 2018 r. (piątek). 

Spotkanie trwać będzie w godz. od 10.00 do 11.00.

Podczas spotkania będzie również możliwość oddania głosu na najlepszą pracę 
w konkursie architektoniczno – urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania terenu Sutek.

 

                                                                                                              ZAPRASZAMY

Bez nazwy 1111

Bez nazwy 2222