W ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast została wykonana dokumentacja techniczna autorstwa Pawła Wilgosa na remont i adaptację lokali w hrubieszowskich Sutkach. Na bazie opracowanej dokumentacji zostały wykonane prace budowlano-remontowe wykonane przez firmę Czar-Bud Jarosław Rodziewicz.

W wyremontowanych lokalach będzie mieścił się ,,Punkt Informacji o rewitalizacji”. Prace budowlane właśnie zostały ukończone i wywołują wśród mieszkańców pozytywną opinię a wśród mediów duże zainteresowanie.

https://radio.lublin.pl/2021/01/hrubieszow-wizytowka-miasta-znow-cieszy-oko-ale-to-nie-koniec-modernizacji/

3XDE6873 3XDE6922
3XDE6883 3XDE6881
3XDE6888 3XDE6889
3XDE6890 3XDE6893
3XDE6894

 

 

 

W związku z realizowanym zadaniem pn. „Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek” w ramach projektu ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno – gospodarcze miasta ‘’ informujemy Państwa o planowanym terminie wykonania ekspertyz.

Ekspertyzy: konstrukcyjna i mykologiczna będą wykonywane w dniach od

8 – 10 października 2019 roku przez firmę Studium sp.z o.o. sp.k. z Warszawy.

Prosimy o udostępnienie lokali we wskazanych powyżej dniach.

 foto rewitalizacja

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 685/2018 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 
6 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania Hrubieszowskie ,,Sutki” i ich sąsiednie otoczenie jako nowa uporządkowana przestrzeń publiczna” przedłużono terminy:

- umieszczenia prac w otwartej wystawie koncepcji i zbieranie głosów w ankiecie konkursowej 
 do dnia  23.09.2018 r. 

- II obrad komisji konkursowej do dnia 27.09.2018 r.

- Ogłoszenia wyników konkursu do dnia 28.09.2018 r.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie karty 
do głosowania dostępnej na miejscu wystawy i wrzucając jej do urny.

Wystawa prac znajduje się w holu głównym i w sali  Got-Art w Hrubieszowskim Domu Kultury przy 
ul. 3-Maja 7. 

Głosować na prace można do 23.09.2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy

Link do galerii on-line http://www.miasto.hrubieszow.pl/content/galeria-line-prac-konkursowych

Link do zarządzenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//z_685.pdf

logotypy 0

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje film w ramach kampanii promującej wypracowane modele działań wszystkich 20 pilotażowych miast biorących udział w projekcie Modelowa Rewitalizacja Miast. 1 sierpnia ekipa filmowa gościła w Hrubieszowie.

Uczestnicy produkcji opowiedzieli o etapach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast w Hrubieszowie, konsultacjach społecznych z mieszkańcami, efektach projektów prowadzonych w ramach rewitalizacji oraz planach na najbliższe lata.

Film ukaże się pod koniec br. na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów i stronie internetowej rewitalizacji Hrubieszowa.

 

 

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie poświęcone wypracowaniu modelu odnowy hrubieszowskich Sutek, organizowane w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta”.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatów z udziałem ekspertów Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, którzy omówią zagadnienia dot. stanów prawnych nieruchomości.

Miejsce i termin spotkania:

- Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 7 sala GotArt

- 21 września 2018 r. (piątek). 

Spotkanie trwać będzie w godz. od 10.00 do 11.00.

Podczas spotkania będzie również możliwość oddania głosu na najlepszą pracę 
w konkursie architektoniczno – urbanistycznym na koncepcję zagospodarowania terenu Sutek.

 

                                                                                                              ZAPRASZAMY

Bez nazwy 1111

Bez nazwy 2222

Broszura informacyjna o projekcie pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Techniczna 2014-2020.

broszura informacyjna

Galeria on-line prac konkursowych na najlepszą koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej pn.: HRUBIESZOWSKIE ,,SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”.

W związku z trwającym konkursem architektoniczno – urbanistycznym oraz wystawą prac konkursowych przedstawiamy galerię plansze w formie on-line, w celu ułatwienia Państwu podjęcia decyzji w wyborze najlepszej pracy.

Informujemy również, że nie ma możliwości oddawania głosów internetowo. Naszym zamiarem jest zebranie głosów i opinii wyłącznie mieszkańców miasta i okolic dla których ta przestrzeń ma być zmieniona.

Zapraszamy do głosowania w formie papierowej w holu Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie (ul. 3-go Maja 7).

Prace konkursowe: 

173103

191188

025336

020792

182118

0707421

132134

140711

080818

000089

649551

110217

450789

logotypy 0

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014 - 2020 (POPT).


Głównym tematem konferencji będzie podsumowanie projektu oraz działań z nim związanych.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 grudnia br. (czwartek / piątek) w Hotelu & Restauracji Gniecki ul. Kolejowa 29 w Hrubieszowie

 

 

 

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszą koncepcję funkcjonalno – przestrzenną na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn.:

HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.

Konkurs realizowany w ramach projektu pn.: ,, Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Koncepcje przedstawiają kreatywną nową wizją terenu: Plac Wolności, ul. Rynek (plac), ul. Rynek ,,Sutki”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych z pośród 13 zakwalifikowanych prac, koncepcji zagospodarowania terenu pod względem funkcjonalno- użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia z udziałem partycypacji mieszkańców. Najlepsze koncepcje będą stanowiły podstawę do stworzenia projektu budowlanego i pozyskania środków finansowania z zewnętrznych źródeł.

Prace są początkiem dobrych zmian jakie mają nastąpić  w naszym mieście. Przyjdź i zagłosuj. Bądź częścią nadchodzących zmian

Na koncepcje głosować można w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie karty do głosowania dostępnej na miejscu wystawy i wrzucając jej do urny. Wystawa prac znajduje się w holu głównym i w sali  Got-Art w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-Maja 7.  Głosować można do 16.09.2018 r.

Niezmiennie interesuje nas Państwa opinia.