Broszura informacyjna o projekcie pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Techniczna 2014-2020.

broszura informacyjna