Serdecznie zapraszamy na pierwszą z cyklu 3 konferencji rewitalizacyjnych dotyczących realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”. 

Konferencja odbędzie się 9 IX 2016 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 11.00

Program konferencji:

9:30 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości Tomasz Zając - Burmistrz Miasta Hrubieszowa

10:15 „Hrubieszów w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast”  dr Katarzyna Sobiech-Grabka - ekspert Instytutu Rozwoju Miast

10:45 Prezentacja założeń projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie
społeczno-gospodarcze miasta” - Wojciech Czernysz - Koordynator projektu

11:15 Przerwa kawowa

11:45 „Prezentacja wyników badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia Hrubieszowa”

prof. dr hab. Tadeusz Mikoś, Marian Walaszek eksperci Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze

12:45 „Hrubieszowskie podziemia jako produkt turystyczny” - Marek Poznański Stowarzyszenie Podziemny Hrubieszów

13:15 Dyskusja

13:30 Zakończenie konferencji

13:40 Poczęstunek obiadowy dla uczestników konferencji