Przedstawiciele Urzędu Miasta w Hrubieszowie na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta Wrocławia w dniu 27 września 2016 r. uczestniczyli we Wrocławiu w konferencji podsumowującej warsztaty "DiverCITY2: Miasto dla wszystkich/City for all". 

Temat warsztatów dotyczył  angażowania podmiotów prywatnych zarówno w finansowanie działań rewitalizacyjnych, jak i poprawę jakości środowiska miejskiego na obszarach rewitalizacji. 

Podczas konferencji przedstawiono możliwości włączania podmiotów prywatnych w
działania rewitalizacyjne oraz starano się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób samorządy, które inicjują i koordynują procesy rewitalizacji, mogą zachęcić i zaprosić do współpracy mieszkańców miast, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji.

Celem konferencji była również wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, które powinny służyć jako inspiracja dla przedstawicieli władz lokalnych jaki i podmiotów prywatnych dla stosowania sprawdzonych instrumentów dostosowanych do potrzeb konkretnych obszarów rewitalizacji i działających tak interesariuszy.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, osób zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, transformacją miast, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy miejskich.

Konferencja "DiverCITY2: Miasto dla wszystkich/City for all" została poprzedzona panelami warsztatowymi z udziałem ekspertów w zakresie rewitalizacji oraz młodych profesjonalistów z Polski, Norwegii i Islandii. Z efektami pracy panelistów uczestnicy zapoznali się podczas konferencji.

W konferencji uczestniczyli Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, Sekretarz Paweł Wojciechowski i koordynator projektu rewitalizacji Wojciech Czernysz.